Informatie

Voor  vragen i.v.m. de verzekering of meldingen van schadegevallen, gelieve contact op te nemen met de makelaar
Dhr. Poncelet Baudouin 
Tel.: 010/23 84 21
E-mail: baudouin.poncelet@maxel.be
Mevr. Staquet Alexandra
Tel.: 010/23 84 29
E-mail: alexandra.staquet@maxel.be
Algemeen e-mailadres: infoline@maxel.be 


Tijdens het bouwverlof zijn onze kantoren gesloten van 28 juni 2018 t.e.m. 29 juli 2018.
Voor aangifte van een schadegeval of andere dringende zaken:
Dhr. Poncelet: baudouin.poncelet@maxel.be
010/23 84 21
Mevr. Staquet Alexandra: alexandra.staquet@maxel.be
010/23 84 29
Algemeen e-mailadres: infoline@maxel.be

Toegang leden

Lidmaatschap Bibco

Voortgezette opleiding 2018

De « Goede Praktijk » van de Preventie: thema’s voor 2018
Verbeter uw kennis en antwoordt aan de verplichtingen van art 65 septies (KB 25 januari 2001) betreffende de tijdelijke of mobiele werven aangevuld en/of gewijzigd door de voorschriften van de KB van 19.01.2005, 22.03.2006 en 17.05.2007.

Aangezien het aantal deelnemers tot 12 personen per module wordt beperkt, heeft de chronologische inschrijvingsorde voorrang. De inschrijving wordt bevestigd na betaling. Indien een deelnemer annuleert minder dan 2 weken voor de opleiding, zal deze niet worden terugbetaald.

 

Inschrijvingsformulier PDF - RECTO-VERSO

Bijlage opleidingen 2018

OPLEIDINGEN 2018

1. Nieuwe risico's op de TMB

Ontstaan van nieuwe risico's op de bouwplaatsen: fotovoltaïsche en thermische panelen, koelmiddelen, schuimen, brandwerende materialen, stoffen en chemicaliën REACH, enkele herinneringen inzake aanhoudende risico’s (asbest, bodemverontreiniging).

 • Hasselt: 06/03
 • Gent: 21/06

2. Nieuwe code voor het welzijn op het werk

Wijziging van de arbeidsreglementering door de nieuwe code en de gevolgen voor de VGC.

 • Hasselt: 13/03
 • Gent: 06/09

3. Werken op hoogte en steigers

Ricco’s in verband met werken op hoogte (ladders, mobiele en vaste steigers, Alpen-technieken, levenslijnen, …) met gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen. Herinnering van de regelgeving en de verplichtingen van de diverse actoren.

 •  Hasselt: 17/04
 •  Gent: 13/09

4. Controles en preventiemaatregelen

Wettelijke periodieke controles voor de werknemers en de uitrustingen op de bouwplaatsen. Specifieke toepassingen voor het vervoer van personen (liften) beperkte of bekrompen ruimtes, drukvaten, opslag van gevaarlijke producten, …

 • Hasselt: 24/04
 • Gent: 20/09
 

5. Kleine werven

Rol en taken van de verschillende actoren. Hoe kan de VC een reële toegevoegde waarde aanbrengen? Praktische oplossingen en feedback van de ervaringen op de bouwplaatsen.

 • Hasselt: 15/05
 • Gent: 27/09

6. Checklist bouwplaats – vaststellen van de gevaren via een geautomatiseerd support

Ontwikkeling van een geautomatiseerd support dat een systematische benadering toelaat bij het identificeren van gevaren, verslagen en tekortkomingen en de mogelijkheid om een bezoekverslag op te maken ter plaatse voor registratie in het coördinatiedagboek.

 • Hasselt: 29/05
 • Gent: 11/10


Deze opleidingen worden ook in het Frans gegeven